افتخارات  مدرسه


رتبه برترمسابقات بین مدارس پایه ششم
درج شده در تاریخ 1393/03/10 توسط سعیدی.

کسب رتبه برتر در مسابقات ارتقاء سطح علمی دانش آموزان پایه ششم که بین پنج مدرسه در سطح شهر رشت برگزار گردید که دانش آموزان هدف توانستند در دو مرحله مسابقه ( علمی و سرعت عمل) مقام اول را کسب نمایند