مطالب کمک درسی
 
گروه بندی

برنامه امتحانات دبیرستان
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/07/07
فایل پیوست شده: برنامه دوره دوم5.pdf حجم فایل: 91/34 کیلو بایت
برنامه کلاسی دوره اول متوسطه سال 94-93
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/06/30
فایل پیوست شده: برنامه آزمایشی سال 94.pdf حجم فایل: 210/65 کیلو بایت
برنامه کلاسی دوره دوم متوسطه سال 94-93
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/06/30
فایل پیوست شده: برنامه هفتگی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 94-93.pdf حجم فایل: 54/05 کیلو بایت
فنون انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/06/20
فایل پیوست شده: تراکت3.pdf حجم فایل: 85/07 کیلو بایت
عوامل کاهش اضطراب امتحان
آپلود شده توسط: سعیدی در تاریخ 1393/06/20
فایل پیوست شده: تراکت 4.pdf حجم فایل: 138/98 کیلو بایت